ДупницаНачало

93 % от рекултивацията на сметището е завършена

Рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, мeстност „Злево“ се изпълнява съгласно сроковете, заложени в административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Крайният срок за физическото изпълнение на дейностите по проекта е 30.08.2023 г. Това казаха в отговор на наш въпрос от Министерство на околната среда и водите.

Извършените инспекции на място от страна на представители на МОСВ не са констатирали нередности и проблеми, застрашаващи качественото изпълнение на проекта. След отпадане на обстоятелствата, довели до временно спиране на строителния процес, поради необходимост от изменение на проекта и последващите лоши метеорологични условия, бенефициентът не е докладвал за възникнали други затруднения, застрашаващи приключването на проекта.

Докладваният от община Дупница физически напредък в изпълнението на строителните работи, с кореспонденция в Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) 2020 от 07.08.2023 г., възлиза на приблизително 93 % от предвиденото, с което очакваната дата за завършване на рекултивацията е 30 август.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments