Допълнителни 2 412 525 лв. за 2021 г. за подобряване на материалната база в образователни институции в област Благоевград

„Продължаваме да инвестираме в образователната инфраструктура. Което сме обещали на кметовете, независимо от коя партия са, сме го направили, така

Прочетете повече