Арбен Мименов е избран в Конгреса на местните и регионалните власти

Министерският съвет одобри кандидатите на Република България за представители и заместник-представители в Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета

Прочетете повече