Oбщина Дупница търси наематели на Социалните жилища

Oбщина Дупница обяви нова сесия за наематели на Социалните жилища в района на бившите казарми. Свободни към момента са едностаен, тристаен, четиристаен апартамент, както и два двустайни. Право да кандидатстват имат жители на общината с уседналост повече от 5 години без прекъсване, които не притежават жилище, незастроен имот, предназначен за жилищно строителство или идеални части от него. Кандидатстващите не трябва също да притежават фабрики, работилници, магазини или складове за търговска и стопанска дейност. Задължително е да не са прехвърляли имоти на други лица през последните 10 години, да не притежават имущество, включително автомобил, на стойност по-голяма от пазарната на жилището, съответстващо на нуждите на домакинството. Сред условията за наемане общинско жилище е една четвърт от общия годишен доход на лицата и членовете на техните семейства да не може да покрие разхода за пазарна наемна цена на необходимото жилище. Кандидатите трябва да приложат и необходимите документи. Обявата е качена на интернет страницата на Община Дупница. Заповедта на кмета Методи Чимев за набиране на наематели е от края на миналия месец, а срокът за подаване на документи е до 14 дни от обявяването й.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments