Гоце ДелчевНачалоОбщество

Пролетното почистване крие опасности

С повишаването на дневните температури започва почистването на дворове, вилни имоти и земеделски земи от горими отпадъци.

Въпреки нормативните документи, заповеди и инструкции целящи повишаване на пожарната обезопасеност през пролетния сезон, всяка година се намират недобросъвестни граждани, които ги пренебрегват и нарушават. Безобидни на вид запалвания са причина за развитие на големи пожари, които изпепеляват вилни и стопански постройки, горски масиви и насаждения. Често това става с цел почистване, но извършено безконтролно и неорганизирано, без да се отчита пожарната обстановка, последствията понякога се случва да бъдат доста трагични. Сухата растителност се пали, без да се спазват необходимите мерки за пожарна безопасност и пламъците могат да засегнат сгради, земеделски или горски насаждения, а също така застрашават и човешкия живот. Районна служба ”Пожарна безопасност и защита на населението”, гр. Гоце Делчев се обръща към гражданите, ръководителите на земеделски кооперации, частните арендатори и юридическите лица за недопускане на вредни за екологията, трагични за собствениците и неприятни за жителите на населените места последици. Да се има предвид за изпълнение следното: Абсолютно е забранено запалването на стърнища, слама, суха тревна растителност и отпадъци по слоговете, крайпътните ивици и други тревни площи. Задимяването по пътните артерии създава реални предпоставки за пътно-транспортни произшествия; Не палете огън на открито във ветровито време. Това е предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара. Да не се пали огън в близост до стрехите на сгадите и под клоните на дърветата; Паленето на огън в дворовете да става само ако предварително е обезопасено огнището и са подготвени подръчни уреди за гасене (съдове с вода и пясък, тупалки и др.); Не допускайте паленето на огън от деца или възрастни хора, които не са в състояние да контролират горенето и изгасяването на огъня при реална опасност от пожар; Да не се пали огън в горите, извън обозначените и пригодени за тази цел места; Забранено е паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м. от границите на горските територии. Повишено внимание при боравене с открит огън, тъй като една безотговорно хвърлена незагасена цигара или кибритена клечка от пътуващи в автомобил, разсеян пастир или турист, може да стане причина за крупни пожари с тежки последици както за околната среда така и за частната собственост; При пожар или друг инцидент своевременно да се сигнализират органите за пожарна безопасност и защита на населението чрез тел. 112.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments