(ВИДЕО) Когато е трябвало да избере учителската професия преди повече от 30-сет години Христина Попаркова не се е изплашила

Младите хора с учителска правоспособност не желаят да работят и да се реализират професионално като учители. На първо място като

Прочетете повече